UV štampa na šolji

Primjer štampe na četiri šolje u jednom prolazu pomoću APEX-JET UV štampača

UV štampa na akrilu

Primjer štampe na akrilu pomoću APEX-JET UV 6090 štampača