Početak u sito štampi

Suština sito štampe se zasniva na kontrolisanom protiskivanju boje kroz šablon na situ koje je prethodno zategnuto na ram.

Kako napraviti dobar šablon

Ovde možete pronaći ‘korak po korak’ uputstvo za izradu preciznih, kvalitetnih i dugotrajnih šablona.

Problemi i rješenja sa fotoemulzijama

Informacije koje vam mogu pomoći u pronalaženju uzroka i rješenja kod većine problema u radu sa fotoemulzijama.

Fibrilacija kod plastisola

Fibrilacija je termin koji se najčešće koristi za pojavu provirivanja tekstilnih vlakana kroz sloj odštampane boje. Abrazija, odnosno habanje otiska može dovesti do pojavljivanja tekstilnih vlakana na površini boje, čime otisak dobija izgled ispranosti.

Flash cure štampa plastisola

Flash sušenje omogućava jednoj ili više boja da budu osušene do faze ′′suvo na dodir′′, prije nego što se počne sa štampanjem naredne boje.

Sericol vodič za UV sito štampu

Fibrilacija je termin koji se najčešće koristi za pojavu provirivanja tekstilnih vlakana kroz sloj odštampane boje. Abrazija, odnosno habanje otiska može dovesti do pojavljivanja tekstilnih vlakana na površini boje, čime otisak dobija izgled ispranosti.