Nama je poznato da i najbolji proizvod zahteva tehničku podršku. Isto tako znamo da kupci vole da razgovaraju sa ljudima koji govore ‘njihovim jezikom’. Stoga smo angažovali osobe koje dugo vremena rade u grafičkoj industriji i raspolažu sa velikim iskustvom kao i poznavanjem različitih tehnologija štampe.
Usavršavajući se dodatno u nastavnim centrima širom Evrope, Amerike, dalekog i bliskog istoka, u mogućnosti smo da našim komitentima pružimo visok stepen tehničke podrške u digitalnoj, sito i flekso štampi koja obuhvata:
Tehničku analizu poslovanja
Preporuku adekvatne
štamparske opreme
Prodaju opreme i repro materijala
Instalaciju opreme i obuku
Servis i održavanje u garantnom
i van garantnom roku
Izradu ICC profila