Transferi za sportsku odjeću

Transferi za sportsku odjeću su specijalno dizajnirani preslikači koji svojom mekoćom i fleksibilnošću zadovoljavaju sve zahtjeve postavljene u proizvodnji sportske odjeće.

Transferi za radnu odjeću

Transferi za radnu odjeću su specijalno dizajnirani preslikači koji svojom čvrstoćom i otpornošću na habanje i pranje zadovoljavaju sve zahtjeve postavljene u proizvodnji radne odjeće.

Preslikači na hladno

Preslikači na hladno tokom transfera prenose kompletnu boju sa papira na tekstil.

Preslikači na toplo

Transfer papir kod preslikača na vruće i bubrećih preslikača se skida dok je još uvijek vruć, pri čemu se veći dio boje prenosi na tekstil, dok manji dio boje ostaje na papiru.

Metatran transferi

Kombinacija direktne štampe ljepila i transfera metatran folije za dobijanje metalik efekta visokog sjaja.

Ofsetni transferi

Ofsetni transferi predstavljaju kombinaciju ofsetne boje i bijelog ili transparentnog plastisol ljepila.